Uutuusarvo

Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo?

Hankkeen uutuusarvona on yrittäminen ryhmässä ja yrittäjyyteen kasvaminen asteittain vaikeutuvien ja vastuuttavien työtehtävien eli ryhmäprosessien avulla. Nuoret pääsevät kokeilemaan ja testaamaan yrittäjyyttä ja omia ideoitaan turvallisesti ryhmän jäsenenä. Erotuksena esim. korkea-asteen Nuori Yrittäjyys -toimintaan (NY), missä osallistujat sitoutuvat harjoitusyritykseen lukuvuodeksi – tässä mallissa sitoudutaan lyhyemmäksi aikaa ja nuori on koko ajan työmarkkinoiden käytettävissä.

Työmarkkinat edellyttävät verkostoitumis-, vuorovaikutus- sekä ryhmätyötaitoja, jotka myös tulevan yrittäjän on hallittava. Hankkeessa hyödynnetään nykynuorille ominaista käyttäytymistä, “hengaamista porukassa”. Nuori ei ole yksin pohtimassa yrittäjyyttä ja omaa itseään osana yhteiskuntaa, vaan ryhmän jäsenenä aktiivisesti toimimassa yhteisen hyvän eteen. Ryhmäyrittäjyys on nuorten tulevaisuuden yrittäjyyden muoto. Tätä tukevat sosiaalisen median eri muodot ja digitalisaation mahdollisuudet. Hankkeen tavoitteena on tehdä osallistuvista nuorista proaktiivisia vastuunkantajia, joille yrittäjämäinen työtapa on luontainen osa heidän normaalia käyttäytymistään.

Uutiset