Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmä

Yritetään yhdessä -hankkeen kohderyhmään kuuluvat koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueen nuoret. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan (muun muassa Pielisen Karjalan ja Keski-Karjalan) alueella asuvat nuoret työttömät työnhakijat. Nuori työtön työnhakija voi osallistua Yritetään yhdessä -hankkeen koulutuksellisiin osioihin.

On huomioitava, että Pohjois-Karjalan väestörakennetta luonnehtii suurten ikäluokkien ja senioriväestön korkea väestöosuus ja toisaalta nuorempien ikäluokkien suhteellisen vähäinen määrä. Tilastokeskuksen (2015) mukaan Pielisen Karjalassa on asukkaita noin 22000, joista 18-28-vuotiaita vain vajaat 2000 henkilöä. Samoin Keski-Karjalan seutukunnassa on reilu 18000 asukasta, josta 18-28-vuotiaiden osuus noin 1500 henkilöä.

Yritetään yhdessä -hankkeella pyritään saada nuori siirtymään koulutuksesta työelämään tai ryhtymään yrittäjäksi. Hankkeen aikana nuorten työelämävalmiudet tulevat paranemaan ja tietoisuus yrittäjyydestä lisääntymään.

Uutiset