Yritetään yhdessä

yritetaanyhdessa-banneri

Yritetään yhdessä on pohjoiskarjalaisille nuorille suunnattu yrittäjyyshanke, jossa kannustetaan nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä ryhmänä. Yrittäjäksi ei tarvitse siis hypätä yksin, vaan omien ideoiden kantavuutta voi testata ja kokeilla turvallisesti ryhmän jäsenenä. Hankkeessa valmennetaan nuoria asteittain vaikeutuvien tehtävien eli ryhmäprosessien avulla ja nuoret perustavat 4-5 hengen ryhmissä harjoitusyrityksen. Harjoitusyritykset toimivat oikeilla markkinoilla, oikealla rahalla, mutta vuotuinen liikevaihto on rajattu riskien välttämiseksi. Jos idea on kantava ja toiminta kasvaa, niin ryhmä voi perustaa myös oikean yrityksen.

Yritetään yhdessä –hanke on kaksivuotinen, ESR-rahoitteinen, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Suomen 4H-liiton yhteishanke. Hankkeen painopiste on haja-asutusalueilla, Pielisen-Karjalassa ja Keski-Karjalassa. Kahden vuoden aikana tavoitteena on perustaa alueelle 15 aktiivista nuorten ryhmää ja saada 75 nuoren elämässä aikaiseksi muutos, kohti yrittäjyyttä ja aktiivista työelämää. Kaikista nuorista ei tule yrittäjiä, mutta jokaisen mahdollisuudet työllistyä parantuvat.

Hankkeeseen etsitään mukaan kaikenlaisia nuoria Pohjois-Karjalasta: opiskelijoita, opintonsa keskeyttäneitä, maahanmuuttajia, työttömiä sekä yrittäjyydestä kiinnostuneita. Tarkoitus ei kuitenkaan ole tehdä kaikista nuorista yrittäjiä heti, mutta tahdomme antaa nuorille positiivisen kokemuksen yrittäjyydestä, jotta tarvittaessa he olisivat valmiita myös pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona. Nuorten yrittäjien osuus on Pohjois-Karjalassa pieni, joten nuorten yrittäjyysvalmennuksen kehittäminen on sijoitus koko maakunnan tulevaisuuteen.

projektipäällikkö Kari Keuru

Ryhmäyrittäjyydessä hyödynnetään nuorten luontaista halua toimia ”porukassa”. Ryhmien harjoitusyritysmuotona toimii 4H-yrittäjyys, koska se on turvallinen ympäristö harjoitella yritystoimintaa. Harjoitusyrityksissä nuoret oppivat yrittäjämäistä työtapaa, parantavat työelämävalmiuksiaan ja kasvattavat omia valmiuksiaan toimia yrittäjänä. Yritetään yhdessä –hankkeen lopussa aktiivisimmat ja menestyneimmät ryhmät pääsevät mukaan kansainväliseen projektiin, joka toteutetaan Afrikassa.

Yritetään yhdessä –hankkeen valmennukseen kuuluu yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistamista, ryhmätyötaitojen kehittämistä sekä tietoa kestävästä kehityksestä ja globaalikasvatuksesta, mitä voidaan hyödyntää oman yritystoiminnan suunnittelussa. Yritetään yhdessä –hankkeen tavoitteena on ennenkaikkea nuorten aikuisten toimeentulo mahdollisuuksien parantaminen Pohjois-Karjalassa ja maakunnan elinvoimaisuuden takaaminen.

Lisää tietoa hankkeesta ja sen tavoitteesta lisätietoa – sivulla.

 

TWIITIT KÄYTTÄJÄLTÄ twitter@yritetaanyhdess 

Uutiset