Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • tehdä yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä työskentelytavasta houkutteleva vaihtoehto nuorille erityisesti Pohjois-Karjalan haja-asutusalueilla
  • vahvistaa nuorten valmiuksia (tiedot ja taidot) ryhtyä yrittäjäksi
  • kokeilla yrittäjyyttä ryhmässä erilaisten ryhmäprosessien avulla
  • edistää nuorten mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille
  • lisätä nuorten tietämystä kestävästä kehityksestä ja globaalikasvatuksesta mm. Afrikassa tehtävän kansainvälisen projektin avulla
  • laajentaa ryhmäprosesseihin perustuvaa yrittäjyysvalmennusmallia kaikkiin Itä-Suomen alueen kuntiin mahdollisen jatkohankkeen myötä
  • ryhmäprosesseihin perustuvan yrittäjyysvalmennusmallin tavoitteena on myös opettaa kadonnutta talkooperinnettä nuorille

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman (POKAT 2017) mukaisesti hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten työttömien tai muutoin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymistä ja köyhyyttä koko maakunnan alueella,. Tähän pyritään parantamalla nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjämäistä työotetta tuettujen ryhmäprosessien avulla.

Uutiset